ויאמר לכם נתן לדעת את סודות מלכות האלהים ולאחרים במשלים למען בראתם לא יראו ובשמעם לא יבינו׃

לוקס ח י (הבשורה על פי לוקס פרק שמונה פסוק עשר)