כי ככה אהב האלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃

הבשורה על פי יוחנן פרק ג פסוק טז

יש איש צעיר שהוא מחפש אישה צעירה לא נשואה שהולכת אחרי ישוע המשיח בכל ליבה ושרוצה לקבל מה שכתוב בתנ״ך בספר ישעיהו סו ז כן, מדובר על לידה טבעית ללא כאבים, שיש להבין את זה באופן מילולי.‏

אתם צריכים לתת לאלוהים להחליט אם מה שאני מגיד זה נכון, כי אם הברכה מסכיימה עם הרצון האלהים, אז יקוים על ידי אלוהים. אבל ראשית, צעירה צריכה להסכים לקבל את הברכה. חוזרת אחריי: אלוהים, אני בזאת לקבל ומקיימת רצון שלך עימי! גם את צריכה להבטיח לישוע שכשאת מקבל את הברכה שגם מסכימה שאני אהיה בעלך. רק אז תוכלי ללדת ללא כאב.

אך לפי מתיו כה א - י רק עשר עלמות יש להן הזדמנות לקבל את הברכה הזאת, שגם מתייחס ישעיהו סו ז‏, כי אם יש חתונה גם יש משפחה וילדים. ראו גם החתונה

עד עכשיו, אף אחד מהן עוד לא יודעות בנוגע לעניין זה. אף על פי כן זה ניתן לי על ידי ישוע המשיח (לוקס ח י) ,שאני יודע על כל זה, כך אני מפרסם פרטים ככל אפשר בדף הבית. כרגע העלמות הן לא מודעות ולא יודעות (ישעיהו כט י), בתרדמה (מתיו כה ה) ומתחבאים (ירמיהו לא כב). בכל אופן כדי לקבל את הברכה ללדת ללא כאב, ראשון הן חייבות שומעות על זה (מתיו כה ו), מבינות ומסכימות (מתיו כה ז). אף על פי שאף אחד מעוניינים את החתונה, וכל אחד עוסק במשהו,עדיין החתונה ניגשת (מתיו כב י). זכרי: אלוהים גם יכול קורא למישהו בן שהולך אחרי ישוע המשיח, ההתגלות כא ז.‏

אז אני לזעוק באמצעות את המסר הכתוב הזה (מתיו כה ו).‏