עד מתי תתחמקין הבת השובבה כי ברא יהוה חדשה בארץ נקבה תסובב גבר׃

ירמיהו לא כב (פרק שלושים ואחד פסוק עשרים ושתיים)