אשר יש לנו בו הפדיון בדמו סליחת החטאים׃

אגרת שאול אל הקולוסים פרק א פסוק יד