ההתגלות כ (ההתגלות פרק עשרים)

אוארא מלאך יורד מן השמים ובידו מפתח התהום וכבל גדול׃

בויתפש את התנין את הנחש הקדמוני הוא המלשין והוא השטן ויאסרהו לאלף שנים׃

גם פסוק זה חושף שיהיה לא עוד אפשר ללדת עם כאבים כמו עכשיו, כך הרוע יהיה לא עוד יוכל למסור יותר את רעיונותיו המרושע לילדים ואנושיים וישעיהו סה יז אומר שהרעיונותיו של הרוע המרושע לא יבוא יותר בראש. הרוע זה מלאך (שליח) שמוסר רעיונותיו לך בכל יום ועובר את ראשך ומוחך. יש לך בררתך ,סתם כן או לא.