לכן אני מעיד בך נגד האלהים ונגד אדנינו ישוע המשיח הבא לשפט את החיים ואת המתים בהופעתו ובמלכותו׃

ב׳ טימותיאוס ד א (השניה אל טימותיאוס פרק ארבע פסוק אחד)