כי ככה אהב האלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃

הבשורה על פי יוחנן פרק ג פסוק טז

אחרי שאלוהים ברא אדם ואווה (בראשית א) , מבלי להסס ולהתחרט אפילו לא לרגע אחד, המלאך היפה ביותר באותו זמן הטעה, בגד ואנס את אווה, כך המלאך התערב עניינים של רבייה (בראשית פרק ג).

אהיה יותר ספציפי - מלאכי אלוהים יכולים ללבוש צורה אנושית ולהיראות כמו איש. יש דוגמאות רבות בתנ״ך, איפה מלאכים נראים כמו איש. אז הנחש (בראשית ג א) היה מלאכי אלוהים, הפך לאיש עירום ,בגד ואנס את אווה. בכך המלאך ביצע חטא שלא יסולח ,עזב את המלכות שמים ללא דרך לחזור ומאז קיים בתוך דם של אנושיים ושולט את המוח.

זה אומר שראשון בן של אדם ואווה היה מהמלאך שנופל, אבל שני היה מן אדם (בראשית פרק ד). בהמשך הזמן הבן הראשון, קין הרג את הבן השני, הבל וככה חשף את ליבו האמיתי. אף על פי כן כל ילד שנולד, מהרוע או מאנוש, מהרוע או מאנוש, מקבל קצת חלק אלוהים (בראשית ב, ז), שהוא השמחה במשפחה ללא קשר לאמונתם באלוהים.

אישה יולדת בכאב כי איש ואישה לא רוצה ילדים בדרך שמסכים עם רצון של אלוהים. זה לא אלוהים שמעניש את האישה ישירות ללדת בכאבים אבל זה תוצאת אי ציות בעניין של רבייה. אלוהים זה אהבה ואין כאבים בו ,אבל מלאכים שנפלו הם המקור של כאב כי אין אהבה בהם. ככה הם עוד מעורה בעניינים של רבייה כי עוד רוצים להתקיים באנושיים לחלוש עליהם ולמסור רעיונותיהם להם ללא מודעות שלהם. ללא אנושים, אף לא אחד משלים את המצאותיהם ואת רעיונותיהם (ההתגלות כ, א-ב).

אולם יש דרך, איפה אי אפשר עבורם מתערבים עניינים של רבייה: לידה ללא כאבים .הם לא יכולים למסור רעיונותיהם המרושעים לילדים האלו, במיוחד כשהם בגרו, וגם לא יוכלים התערב בעניינים של רבייה יותר (ההתגלות כ, א-ב). קראי את הסוד של ישעיהו סו ז.