אז תדמה מלכות השמים לעשר עלמות אשר לקחו את נרותיהן ותצאנה לקראת החתן׃

מתיו כה א

בפסוק א כדי יג של מתיו כתוב שיש חתונה, חתן ועשר כלות וגם על להיות מוכן את ביאתו השנייה של ישוע המשיח. במתיו כב ב כתוב שיש מלך שעושה חתונה לבנו. אלו שתים משלים קשורים את חתונה זהה. גם אלוהים קורא למישהו בן כשהוא הולך אחרי ישוע ראה ההתגלות כא ז . יש איש צעיר שיש לו רק אחת משאלה בליבו. הוא מבקש את אלוהים לשותף, אישה צעירה , שתלד ללא כאבים. אם יש אחת אישה צעירה ,הוא מקבל אותה ואם יש חמש נשים צעירות, הוא גם מקבל אותן. זה לא רק משאלת לב, אבל הוא לא רוצה לעשות את הבחירה הזהה והשגויה שאווה ואדם עשו. את יכולה קוראת על זה בבראשית.